Ποιά ἦταν τελικά ἡ εἴδηση ἀπό τήν µαζικότατη θρησκευτική ἐκδήλωση τῶν τουρκοφρόνων στήν Ξάνθη στίς 20 Ἀπριλίου; Τό γεγονός ὅτι µάζεψαν µέ τά δωρεάν λεωφορεῖα τους κάπου 5.000 κόσµο, πού δέν ἤξερε ποῦ πήγαινε; Τό ὅτι πρωτοκαθιερώθηκε ἄλλη µία φιέστα (τά «γενέθλια τοῦ Μωάµεθ», λέει! Τελικά αὐτά τά γενέθλια εἶναι στίς 8 Μαρτίου ἤ στίς 20 Ἀπριλίου; Καί εἴθισται νά γιορτάζονται σέ …γυµναστήρια;) – ἐπίδειξη δύναµης τῆς Ἄγκυρας στή Θράκη; Τό ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόξενος ἀπευθύνθηκε ὅπως πάντα στούς «ὁµοεθνεῖς» του; Τό ὅτι ὁ δήµαρχος Ξάνθης Μ. Στυλιανίδης παραχώρησε σέ µειονοτικούς συµβούλους (Μπαντάκ, Μαλκότς, Ντελή) τό Ἀµοιρίδειο Κλειστό Γυµναστήριο γιά τό παραλάβει ὁ ψευτοµουφτής, ἐνῷ πέρυσι δέν παραχώρησε κανέναν χῶρο στόν σύλλογο Ποµάκων (ὅπως καταγγέλει ὁ Σ. Καραχότζα);

Γιά µᾶς ὅλα τοῦτα ἔχουν τή σηµασία τους, παρότι εἶναι σηµάδια µιᾶς (κατηφορικῆς) πορείας πού ἔχουµε βαρεθεῖ νά τήν ἐπισηµαίνουµε. Τό βασικότερο εἶναι ὅτι γιά πρώτη φορά ὁ Τοῦρκος Πρόξενος τῆς Κοµοτηνῆς µιλᾶ σέ ἕνα τέτοιο µέγα πλῆθος, ἀσχέτως τοῦ τί λέει. Ἄλλα σηµεῖα πού ἀξίζουν τήν προσοχή µας εἶναι τά κάτωθι:

1) Ἡ παρουσία µεταξύ τῶν «ἐπισήµων» ἑνός µουσουλµάνου τῆς Ρόδου, ἡ ὁποία ἐπιβεβαίωσε τήν πρόθεση τῆς Τουρκίας νά ἐγείρει µειονοτικό ζήτηµα στή Δωδεκάνησο (βλ. καί ἄλλα συναφῆ δηµοσιεύµατά µας).

2) Ἡ πρόσκληση καλλιτεχνῶν – ψαλτάδων ἀπό τά Σκόπια, πού προσφωνήθηκαν ὡς προερχόµενοι ἀπό τήν «Μακεδονία», µιά πρόσκληση πού ἐπιβεβαιώνει τήν διαρκή καί ἀγαστή συνεργασία Σκοπίων – Ἄγκυρας σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος

3) Ἡ πλήρης ἄγνοια τοῦ πλειονοτικοῦ στοιχείου γιά ὅσα διαδραµατίστηκαν δίπλα στήν πόρτα του. Κανείς δέν πῆρε εἴδηση, οὔτε πρίν οὔτε καί µετά, τή µάζωξη 5.000 ἀνθρώπων πλάι του! Αὐτή ἡ παράλληλη συµβίωση τῶν δύο σύνοικων στοιχείων προφανῶς µπορεῖ νά γίνει πολύ ἐπικίνδυνη γιά κεῖνον πού ἀδιαφορεῖ γιά ὅ,τι ἀφίσταται τῶν καθηµερινῶν του ἐνδιαφερόντων, τῆς τσέπης του δηλαδή καί τοῦ πουλιοῦ του…