1) Στὶς 16 Ἀπριλίου 2003 ὑπογράφεται στὴν Ἀθήνα ἡ συνθήκη προσχώρησης στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δέκα νέων μελῶν. Ποιός ἦταν τότε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας;
Α) Ὁ… ὁ… ἕνας κοντός μέ ἐλιές, πῶς τόν λέγανε μωρέ…
Β) Ὁ Πήλιος Γούσης
Γ) Κάποιος λογιστής, Ἀβούρης
Δ) Ὁ ἐνδιάμεσος δύο παπανδρέων

2) Στίς 16 Ἀπριλίου 1178 π.Χ., σύμφωνα μέ περσινές δηλώσεις δύο ἐπιστημόνων, συνέβη ἕνα πασίγνωστο γεγονός (;), γνωστό ἀπό τά ὁμηρικά ἔπη. Οἱ ἐπιστήμονες Κ. Μπαϊκούζης (τοῦ Ἀστρονομικοῦ Παρατηρητηρίου στή Λά Πλάτα τῆς Ἀργεντινῆς) καί Μαρτσέλο Μαγκνάσκο (τοῦ Πανεπιστημίου Ροκφέλερ στή Νέα Ὑόρκη) ὑποστηρίζουν ὅτι προσδιόρισαν τήν ἀκριβή ἡμερομηνία τῆς [......................................................], βασισμένοι σέ τρεῖς ἀστρονομικές ἀναφορές: μία σέ ὁλική ἔκλειψη Ἡλίου, μία στή θέση τῆς Ἀφροδίτης καί μία ἀναφορά στούς ἀστερισμούς. Οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Ὅμηρος εἶχε γνώση τῶν ἀστρονομικῶν φαινομένων καί δημοσίευσαν τή μελέτη τους στό ἐπιστημονικό ἔντυπο «Proceedings of the National Academy of Sciences». Ποιό εἶναι τό γεγονός αὐτό;
Α) Ἡ κατάληψη τῆς Τροίας ἀπό τούς Ἀχαιούς
Β) Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Ὀδυσσέα στήν Ἰθάκη
Γ) Ἡ πτώση τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς μέ τά κλαπατσίμπαλα τῶν Ὁβριῶν
Δ) Ἡ γέννηση τοῦ Μητσοτάκη

3) Στίς 17 Ἀπριλίου 1964 φτάνουν στήν Κύπρο μυστικά οἱ πρῶτοι Ἕλληνες στρατιῶτες τῆς Μεραρχίας πού θά προφύλασσε τήν ἑλληνική Μεγαλόνησο ἀπό τά νύχια τῆς Τουρκίας. Ἦταν ἡ τελευταία ἀποστολή ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐκτός τῶν συνόρων τῆς Ψωροκώσταινας γιά ἐθνικό σκοπό, γιά τήν διάσωση τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό ρέκβιεμ τοῦ Ἀγώνα πού ξεκίνησε τό 1821 καί πνίγηκε στό αἷμα τό 1922.
Τί νά σᾶς ρωτήσω, ρέ ἀδέρφια, μ’ αὐτόν κόμπο στόν λαιμό… Μέ χοῦντες καί μέ «δημοκρατίες», μέ ἀνικανότητες καί ἀθλιότητες ἄπειρες ἔκτοτε, πού μᾶς ἔφεραν στό σημερινό κυπροελλαδικό χάλι. Ἀφῆστε το, πᾶμε παρακάτω…

4) Στίς 18 Ἀπριλίου 1941 αὐτοκτονεῖ ὁ τότε πρωθυπουργός Ἀλέξανδρος Κορυζῆς, ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης εἰσόδου τῶν Γερμανῶν στήν Ἀθήνα (κάτι πού δέν συνέβη σέ καμμία κατακτημένη χώρα τῆς πολιτισμένης Εὐρώπης). Βρεῖτε σήμερα ἕναν λόγο γιά τόν ὁποῖο θά αὐτοκτονοῦσε ὁ (ὅποιος) Ἕλληνας πρωθυπουργός.
Α) Ἄν ἔχανε τήν ἐκτός Ἀθηνῶν Ἑλλάδα
Β) Ἄν ἔχανε τήν ἐκτός Ἀθηνῶν καί Μυκόνου Ἑλλάδα
Γ) Ἄν ἔχανε τίς ἐκλογές ἀπό τό γιωργάκι
Δ) Δέν ὑπάρχει τέτοιος λόγος

5) Στίς 24 Ἀπριλίου 1821 θυσιάζεται ὁ Ἀθανάσιος Διάκος. Πολεμώντας στήν Ἀλαμάνα μέ 48 ἀπό τά 500 παλληκάρια του μέχρι τέλους 8.000 Τούρκους εἶχε συλληφθεῖ αἰχμάλωτος τήν προηγουμένη. Ὁ [..........] καταγωγῆς Ὀμέρ Βρυώνης τοῦ πρόσφερε τή δυνατότητα νά ἀλλαξοπιστήσει καί νά σωθεῖ μά ἐκεῖνος ἀρνήθηκε λέγοντας «Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ νά πεθάνω». Μέ τήν παρέμβαση τοῦ Τούρκου Χαλήλ μπέη τελικά ἀνασκολοπίστηκε.
Α) Ἑλληνικῆς
Β) Βουλγαρικῆς
Γ) Ἀλβανικῆς
Δ) Αἰγυπτιακῆς

6) Στίς 27 Ἀπριλίου 1864 πεθαίνει στά 70 του ὁ μπαρμπα-Γιάννης Μακρυγιάννης, ὁ μεγάλος αὐτός Ἕλληνας γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Γ. Σεφέρης ὅτι «ἦταν μιά ἀπό τίς πιό μορφωμένες ψυχές τοῦ ἑλληνισμοῦ». Τίς ἀρετές του μόνο ν’ ἀπαριθμήσεις θέλεις σελίδες, τήν προσφορά του τό ἴδιο – μόνο τά «Ἀπομνημονεύματά» του θά ἀρκοῦσαν γιά νά τόν βάλουν στό πάνθεο τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων. Ποιό ἦταν τό οἰκογενειακό του ὄνομα;
Α) Λιδωρίκης
Β) Σταματελόπουλος
Γ) Τριανταφύλλου
Δ) Βερούσης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Α, 2Β, 4Δ, 5Α, 6Γ