Τόν Νοέμβριο τοῦ 2004 (τ. 159) γράφαμε κάπως ἀναλυτικότερα τίς μεθοδεύσεις τῆς Διεθνοῦς Κυνότητας κατά τοῦ Ἰράν στό ζήτημα τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, μέ τήν Ὑπηρεσία Διεθνοῦς Ἀτομικῆς Ἐνέργειας (ΙΑΕΑ) στό προσκήνιο καί ΗΠΑ – Ἰσραήλ στό (εὐδιάκριτο) παρασκήνιο. Τώρα λοιπόν πού τό ἔγκλημα πάει νά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν ἀναφορά τοῦ Ἰράν στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας (6-3-06), θέτοντας σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη σέ ὅλη τήν ὑφήλιο, ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τό πῶς φτάσαμε μέχρι ἐδῶ, μέσῳ ἐρωταπαντήσεων.
- Παραβιάζει κάποιες διεθνεῖς του ὑποχρεώσεις τό Ἰράν, ἀκόμη κι ἄν προχωρήσει στόν ἐμπλουτισμό οὐρανίου;
- Ὄχι. Ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κόσμου ἔχουν τό δικαίωμα νά τό πράξουν γιά εἰρηνικούς σκοπούς κι ἄν μέχρι τώρα ἡ Τεχεράνη δέν τό ἔπραττε ἦταν μέ δική της πρωτοβουλία, γιά νά πείσει πώς δέν ἔχει στόχο τήν ἀντιπαράθεση (κάτι πού ἀναγνωρίστηκε καί ἀπό τήν εὐρωπαϊκή διαπραγματευτική ὁμάδα Γερμανίας-Γαλλίας-Βρετανίας στή Συμφωνία τοῦ Παρισιοῦ τόν Νοέμβριο τοῦ 2004).
- Πῶς τότε ζητᾶ ἡ ΙΑΕΑ ἀπό τούς Πέρσες νά παραιτηθοῦν ἀπό νόμιμο δικαίωμά τους;
- Γιά νά… «διαλύσει τίς ἀνησυχίες διεθνῶς»! Οἱ ἀνησυχίες, ὡς γνωστόν, προέρχονται μόνον ἀπό μία πηγή, καί μιλοῦν γιά ὕπαρξη… «σχεδίων ἀνάπτυξης ὅπλων» ἀπό τό Ἰράν. Χαρακτηριστικό ἦταν τό τελεσίγραφο τῆς ΙΑΕΑ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2003 (πού ἀνακοινώθηκε χωρίς κἄν νά τεθεῖ σέ ψηφοφορία!), μέ τό ὁποῖο δινόταν διορία στήν Τεχεράνη μέχρι τίς 31 Ὀκτωβρίου «νά ἀποδείξει ὅτι δέν ἔχει πυρηνικά ὅπλα»!!!
- Ὑπῆρξαν διεθνεῖς ἔλεγχοι στίς ἰρανικές ἐγκαταστάσεις καί τί ἀποτέλεσμα εἶχαν;
- Τό Ἰράν δέχεται ὄχι μόνο τούς προκαθορισμένους μά καί τούς αἰφνιδιαστικούς ἐλέγχους τῆς ΙΑΕΑ, ἐφόσον ἔχει ὑπογράψει τό Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο. Μετά ἀπό τούς πρώτους 1000 ἐλέγχους (2003-2004) ὁ Ἐλ Μπάραντεη τῆς ΙΑΕΑ ἀνακοίνωνε ὅτι «πιθανόν νά ὑπάρχει πυρηνικό ὑλικό πού θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ὅπλα»! Ναί, «πιθανόν» καί «θά μποροῦσε»! Μά καί τό προχθεσινό σκεπτικό τῆς παραπομπῆς στό Σ.Α. εἶναι ὅτι «ὑπάρχουν ὑποψίες πώς τό Ἰράν σχεδιάζει νά ἀναπτύξει ἀτομικά ὅπλα»!
- Πῶς γίνεται νά περνάει μέ τέτοια πλειοψηφία (27/35) ἡ πρόταση ἀναφορᾶς τοῦ Ἰράν στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἀφοῦ εἶναι ἀθῶο;
-  Διαβάζω στή Boston Globe: «Ὁ πρόεδρος τῆς Lukoil Β. Ἀλεκπέρωφ συναντήθηκε μέ τόν Ἰρακινό ὑπουργό πετρελαίου Ibrahim al-Ulloum γιά νά ἐπιβεβαιώσει τό ρωσικό συμβόλαιο τῶν 6 δισ. δολαρίων γιά τήν ἀνάπτυξη  τῆς πετρελαιοφόρου περιοχῆς Qurna – 2». Ὅλοι ἔχουν μιά τιμή! Ἐφόσον ἡ ἀμερικανοευρωπαϊκή σύμπραξη λοιπόν «ἔπεισε» Ρώσους καί Κινέζους, δέν ἦταν δύσκολο νά πειστοῦν καί οἱ «μικροί» (γιαυτό ἄλλωστε καθυστέρησε μία μέρα ἡ ἀνακοίνωσή του). Πάντως οἱ 15 Ἀδέσμευτοι προσπάθησαν νά ἀλλάξουν τήν πορεία τῶν πραγμάτων, μάταια ὅμως. Τελικά καταψήφισαν μόνον ἡ Κούβα, ἡ Συρία καί ἡ Βενεζουέλα, ἐνῷ ὑπῆρξαν καί πέντε ἀποχές (Ἀλγερία, Λευκορωσία, Ἰνδονησία, Λιβύη καὶ Νότια Ἀφρική).
- Ὑπάρχει ἄλλο παρόμοια συμπεριφορά τῆς ΙΑΕΑ μέ ἄλλη χώρα;
- Ὄχι, ποτέ. Μά καί πέραν αὐτοῦ, ἡ ΙΑΕΑ δέν ἔχει πράξει τίποτε μέχρι σήμερα εἴτε γιά τήν κατάργηση τῶν ὑπαρχόντων πυρηνικῶν ὅπλων τῶν μελῶν της εἴτε γιά μιά δέσμευσή τους περί τῆς μή χρήσης τους. Χαρακτηριστικά εἶναι τά σενάρια πού κυκλοφοροῦν γιά πυρηνική ἐπίθεση κατά τοῦ Ἰράν, εἴτε ἀπό Ἀμερικανούς εἴτε ἀπό Ἰσραηλινούς – μέχρι καί ὁ Σιράκ πρόσφατα μίλησε δημοσίως γιά πιθανή γαλλική πυρηνική ἐπίθεση «κατά τρομοκρατῶν»!
- Ἀσχέτως τῶν ὅποιων ἀποδείξεων, τί τήν θέλει τήν πυρηνική ἐνέργεια μέ τόσο πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο στό ὑπέδαφός του;
- Τήν θέλει γιατί ἔχει καί τεράστια κοιτάσματα οὐρανίου, γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὁποίου οἱ Ρῶσοι τοῦ παρέχουν τήν ἀπαραίτητη τεχνολογία. Ἄλλωστε καί μιά πιθανή φιλοδοξία ἀπόκτησης πυρηνικῶν ὅπλων θά ἦταν λογική: Τό Ἰσραήλ στήν περιοχή ἔχει ἑκατοντάδες πυρηνικές κεφαλές καί κανένας δέν μιλάει. Οἱ  ΗΠΑ βρίσκονται ἤδη στά δυτικά του σύνορα. Στά ἀνατολικά του Πακιστάν καί Ἰνδία ἔχουν ἐπίσης πυρηνικά ὅπλα. Ἡ ἰσλαμική δημοκρατία στά 27 χρόνια της δέν ἐπιτέθηκε ποτέ σέ κανέναν, δέν κατέχει ξένη γῆ, δέν ἐξήγαγε κανέναν τρομοκράτη. Ἀντιθἐτως καί ἐπιθέσεις δέχθηκε καί κυρώσεις ὑπέστη καί ἀπειλές ἀντιμετωπίζει συνεχῶς.