Ξεκινώντας λοιπόν τήν ἑβδοµαδιαία συνεργασία µας µέ τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τοῦ Κώστα Ζουράρι, στό φῦλλο τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2006 δηµοσιεύθηκε µαζί µέ ἕνα ἐκτεταµένο προλογικό σηµείωµα (πού τό ἐπιµελήθηκε ὁ Στέλιος Κοῦκος), ἡ κάτωθι συνέντευξή µας:

- Γιατί Ἀντιφωνητής;

- Γιατί χρειάζεται καὶ κάποιος νὰ ἀντιφωνεῖ στὴν κυρίαρχη εἰκονοπλασία τῆς ἐξουσίας. Ἡ ἔµπνευση δόθηκε ἀπὸ τὸν Ἀντιφωνητὴ στὴ «Μαρία Νεφέλη» τοῦ Ἐλύτη καὶ ἔτσι προέκυψε ἕνα θαυµάσιο, πρωτότυπο ὄνοµα.

 

- Ποιὲς ἦταν οἱ ἀγωνίες σας ὅταν ἀποφασίσατε νὰ ἐκδώσετε τὸν Ἀντιφωνητή;

- Πρώτη ἀπ’ ὅλες ἦταν αὐτὴ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα µας, τὴ Θράκη. Οἱ ἰδεοληψίες καὶ τὰ συµφέροντα ποὺ παραµόρφωναν τὴν ἀληθινή της εἰκόνα, µᾶς εἶχαν κουράσει. Ἀποφασίσαµε νὰ ἀντισταθοῦµε στὸν κατεστηµένο Τύπο, τοπικὸ καὶ µή, µὲ τὰ ἀκαταµάχητα ὅπλα τῆς εἰλικρίνειας καὶ τῆς χλεύης.

 

- Ποιὲς ἦταν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις ὅταν ἐκδόθηκε ἡ ἐφηµερίδα; Πῶς σας ὑποδέχτηκαν στὴν Κοµοτηνή;

- Οἱ ὅποιες ἀρχικὲς παρεξηγήσεις ἔχουν πιὰ διαλυθεῖ. Σήµερα ἔχουµε πολλοὺς φίλους, συχνὰ φανατικούς. Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ κάµποσοι ἐχθροί, ποὺ εἶδαν ὅτι σκοπεύουµε νὰ γίνουµε κακὸ σπυρὶ στὸν πισινὸ τῶν κρατούντων. Ὅταν ἀπέτυχαν νὰ µᾶς τσακίσουν, προτίµησαν τὴν ἀποσιώπηση. Ἔλα ὅµως ποὺ δὲν σιωποῦσαν ὅλοι! Ἄνθρωποι µὲ πνευµατικὲς περγαµηνὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐκφράστηκαν µὲ διθυραµβικὸ τρόπο γιὰ τὸ ἐγχείρηµά µας, στηρίζοντας τὸ ἀποφασιστικά. Σὺν τῷ χρόνῳ ἀνδρωθήκαµε καὶ ἤδη ἀποτελοῦµε, θέλουν – δὲν θέλουν κάποιοι, ἕναν ὑπολογίσιµο παράγοντα.

 

- Πάντως δὲν ὀµφαλοσκοπεῖτε… Ἤτοι δὲν ἐνδιαφέρεστε µόνον γιὰ τὴν περιοχή σας…

- Σαφῶς! «Σκέψου παγκόσµια, δράσε τοπικά», λένε. Κι ἐννοεῖται ὅτι γράφουµε µὲ τρόπο ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ κεῖνον τῶν ἄλλων ΜΜΕ . τί νόηµα θὰ εἶχε ἄλλωστε νὰ ἀναπαράγουµε τὴν εἰκόνα γιὰ τὸ γίγνεσθαι τῶν κατεστηµένων Μέσων; Ψάχνουµε σὲ κάθε εἴδηση τὴν οὐσία καὶ τὴν σύνδεσή της µὲ µία εἰκόνα τοῦ κόσµου ποὺ νὰ δίνει νόηµα στὴν ἀνάγνωσή της.

 

- Ποιὰ εἶναι ἡ γραµµὴ τῆς ἐφηµερίδας; πῶς διαµορφώνεται;

- Ἡ γραµµή µας εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ποιότητας καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς προπαγάνδας. Ἡ ἀδέσποτη προσέγγιση ὅλων τῶν θεµάτων καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασµοῦ σὲ κάθε «κοινὸ τόπο» πού µας ἐπέβαλαν τὰ ἀφεντικά.

 

- Περιγράψετέ µας τὴν στάση σας, τὴν σχέση σας ἀπέναντι στὴν µειονότητα.

- Μειονότητα; Ποιὰ µειονότητα; Ἂν ρωτᾶτε γιὰ τοὺς µουσουλµάνους συντοπίτες µας, πρόβληµα ἀναφύεται µόνον ὅταν κάποιοι ἐξ αὐτῶν θέτουν τὸν ἑαυτό τους στὴν ὑπηρεσία τῶν συµφερόντων τῆς Τουρκίας – κάτι ποὺ βεβαίως ἰσχύει κατὰ µείζονα λόγο καὶ γιὰ τοὺς χριστιανούς.

 

- Γιατί χρησιµοποιεῖτε τὸ πολυτονικό;

- Ἡ πλειοψηφία τῶν φίλων ποὺ ἐκδίδουµε τὸν «Ἀντιφωνητή» εἶναι ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς, ἄρτιας µορφῆς τῆς ἑλληνικῆς. Δὲν εἶναι ἴσως µεῖζον πρόβληµα, ὅµως εἴµαστε πεπεισµένοι γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀντίστασης – ΚΑΙ στὸ ζήτηµα αὐτό.

 

- Μὲ ποιὲς προϋποθέσεις συνεργάζεστε σήµερα µὲ µία ἐφηµερίδα καὶ τί προσδοκᾶτε;

- Ἡ συνεργασία µὲ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ὀφείλεται στὸν νέο της ἐκδότη κι ἀγαπηµένο µας δάσκαλο καὶ φίλο, Κώστα Ζουράρι, ὁ ὁποῖος µας εἶχε… υἱοθετήσει εὐθὺς ἐξαρχῆς. Προσδοκία µας εἶναι νὰ ἀπευθυνθοῦµε στὸ εὐρύτερο βορειοελλαδίτικο κοινό, ὑπονοµεύοντας τὶς ψευδαισθήσεις τοῦ περὶ «πληροφόρησης» καὶ διαδίδοντας τὴν κοσµοθεωρητική µας αἵρεση, ἀρχῆς γενοµένης τὸ προσεχὲς Σάββατο!