Συνάντηση, ἡ ὁποία ἐπιχειρήθηκε µὲ κάθε τρόπο νὰ κρατηθεῖ µακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δηµοσιότητας, εἶχε χθὲς βράδυ µόλις ἔφτασε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ Λονδῖνο ὁ Βρετανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Τζὰκ Στρώ µὲ τὸν πρώην Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας Γιῶργο Βασιλείου. Ἡ συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στὴν οἰκία τοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ τῆς Βρετανίας στὴν Κύπρο καὶ διήρκεσε περίπου 50 λεπτά. Ὁ κ. Βασιλείου µετέβη στὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, ὅπου τὸν ἀνέµενε ὁ κ. Στρώ, στὶς 19:30 καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὴ στὶς 20:20. Κατὰ τὴν ἔλευση τοῦ κ. Βασιλείου στὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας ἐπιχείρησε νὰ κρυφτεῖ κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν κάµερα τοῦ «Σίγµα», ποὺ τὸν ἀνέµενε ἐκεῖ. Ὁ κ. Βασιλείου ἀνέφερε δυὸ φορὲς ὅτι δὲν θέλει νὰ προβεῖ σὲ δηλώσεις.
  Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐξόδου τοῦ κ. Βασιλείου ἀπὸ τὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἀρµοστῆ, δηµιουργήθηκε φραστικὸ ἐπεισόδιο µεταξὺ τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ πρώην Προέδρου καὶ τοῦ ὑπεύθυνου ἀσφαλείας τοῦ Βρετανοῦ Ὑπάτου Ἁρµοστῆ. Καὶ αὐτό, καθὼς εἶχε ἐντολὴ νὰ µήν ἀφήσει τὸ αὐτοκίνητο νὰ εἰσέλθει πλησίον τῆς οἰκίας γιὰ νὰ παραλάβει τὸν κ. Βασιλείου, ἀλλὰ ὁ πρώην Πρόεδρος νὰ ἐξέλθει πεζὸς καὶ νὰ ἐπιβιβαστεῖ στὸ αὐτοκίνητο. Ὁ κ. Βασιλείου, γνωρίζοντας πὼς ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκία τὸν ἀνέµενε τηλεοπτικό συνεργεῖο, εἰδοποίησε τὸν ὁδηγό του νὰ εἰσέλθει γιὰ νὰ τὸν παραλάβει ἀκριβῶς ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκία. Ὁδηγία, στὴν ὁποία ἀντέδρασε ὁ ὑπεύθυνος ἀσφαλείας τῆς οἰκίας τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ δηµιουργηθεῖ τὸ φραστικὸ ἐπεισόδιο. Τελικά, µὲ ὁδηγίες τοῦ Τζὰκ Στρώ δόθηκαν ἐντολὲς στὸν φρουρὸ νὰ ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο τοῦ ὀχήµατος.
 (Σύμφωνα μέ ἀποκλειστικές πληροφορίες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», πού εἶχε ἄν-θρωπό του μέσα στό προαύλιο τῆς ἐν λόγῳ κατοικίας, μεταξύ τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ Βασιλείου καί τοῦ Βρετανοῦ ἀσφαλίτη στό προαναφερθέν φραστικό ἐπεισόδιο εἰπώθησαν τά κάτωθι:
- Ἔιιι, κουμπάρε, ἄνοιξε, ἔν ἀκοῦς πού παίζω τήν μπουροῦ;
- Ποῦ νομίζεις ὅτι πηγαίνεις φάκινγκ γκρήκ μπάσταρντ; Ἐδῶ δέν εἶναι ἡ παράγκα σου στό χωριό σου! Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος.
- Ἄνοιξε ρέ κοτσινόκωλε τήν πόρτα, ὁ μάστρος μου ἔρκεται μυστικά νά δεῖ τόν ὑπουργό σας, ἐννά μᾶς πάρουν χαπάρι τά κανάλια τζιαί θά γίνουμε ρόκολο οὗλοι μας!
- Ἐμεῖς κάνουμε τή δουλειά μας καί σεῖς τή δουλειά σας. Πές τοῦ δικοῦ σου νά περπατήσει λιγάκι, τώρα τόν πιάσαν οἱ ντροπές; Τόν ξεβράκωσαν μέ τίς λίρες καί τό Σχέδιο Ἀνάν καί δέν ντράπηκε, τώρα ξιπάστηκε;
- Τή μάνα σου καί ὅλο σου τό σόι, μαζί τζιαί τόν Πουστρώ τόν ὑπουργό σου κερατά, κόφτει με γιά τίς βρωμοδουλειές σας; Ἐγιώ δουλεύκω ἁπλός σωφέρης, καί ψήφισα καί ὄι πρόπερσι. Τζ’ εγιώ ρεζίλι ἔν γίνομαι μπροστά στίς τηλεοράσεις. Ἤ ἀνοίεις μου ἀμέσως τήν πόρτα τοῦ μπορντέλου σας ἤ ἐν νά βκῶ τζιαί νά πῶ παρόμοια ἀγώγια πού ἔκαμα – κι ἄτε μετά νά ξανάβρετε δεύτερον Βασιλείου!
  Μετά ἀπό δευτερόλεπτα ἡ πύλη ἄνοιξε καί οἱ Μηδίσαντες πέρασαν…)