Δέν ξέρω, ἀγαπητοί συνέλληνες τί ἀκριβῶς γιορτάζετε ἐσεῖς τίς µέρες ἐτοῦτες, γιατί πραγµατικά µπερδεύτηκα. Κάποτε τά πράγµατα ἦταν πολύ ἁπλά: Τά θεῖα πάθη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Πάσχα τῶν Ἑλλήνων, µέ ἔκδηλα τά ἴχνη τῆς προχριστιανικῆς µας παράδοσης. Μετά ἦρθε ἡ νεωτερική ἐποχή κι ὅλες οἱ γιορτές ἔγιναν γιορτές τῆς Ἀγορᾶς, ἁπλῶς ἀλλάζει κάθε φορά τό χαρτί περιτυλίγµατος (ἄλλοτε ἔχει στολισµένα δέντρα, ἄλλοτε χαρταετούς, ἄλλοτε κόκκινα αὐγά…). Ταυτόχρονα ἦρθε καί ἡ τηλεόραση, ἡ ὁποία ὅµως µᾶλλον δείχνει νά …µπερδεύει κάπου τίς γιορτές. Δῶστε βάση στό πρόγραµµα τῶν ἡµερῶν:

Ἡ κρατική ΕΤ 3 ἔχει ἕνα ρεσιτάλ µέ ἀφιερώµατα στούς κάτωθι: Μωυσῆς, Ἱερεµίας, Ἀβραάµ, Ἰακώβ, Δαβίδ…! Δέν ξέρω σίγουρα ἀλλά θαρρῶ πώς κάποιος πρέπει νά ἐξηγήσει στούς ἁρµόδιους τοῦ καναλιοῦ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη Ἀνάσταση ΔΕΝ εἶναι περίπου τό ἴδιο µέ τίς ἱστορίες γιά τά γκοµενικά τοῦ Δαβίδ, π.χ. πού σκότωσε τόν Οὐρία γιά νά πάρει τή γυναίκα του τή Βηθσαβέ ὡς 12η (νοµίζω) σύζυγό του, τίς αἱµοµιξίες τοῦ Ἀβραάµ µέ τή Σάρα καί τό φανάρι πού κρατοῦσε στόν Φαραώ, τά µαγικά χάλκινα φίδια τοῦ Μωυσῆ τοῦ θαλασσοδιώκτη κτλ κτλ. Ὄχι βέβαια ὅτι τά ἰδιωτικά κανάλια εἶναι καλύτερα. Γιά τή Μεγάλη Παρασκευή διαβάζουµε: «Δαβίδ καί Βηθσαβέ», «Οἱ 10 ἐντολές», «Ἡ Ἐσθήρ καί ὁ Βασιλιάς» στόν ΑΝΤ1, «Ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε» καί «Ὁ Σολοµών καί ἡ βασίλισσα τοῦ Σαβά» στό Στάρ. Τήν προηγούµενη µέρα στό Ἄλτερ θά ἀποθαυµάσουµε τούς «Θησαυρούς τοῦ Σολοµῶντος» καί στήν ΕΤ3 τή Γένεση, τό δέ Μέγα Σάββατο τό «Μπέν Χούρ» (προφανῶς χάριν πρωτοτυπίας)!

Ρέ παιδιά, εἴπαµε νά κάνουµε Ἀνάσταση, οἱ χριστιανοί, δέν ἀλλαξοπιστήσαµε, κι οὔτε καµµιά µαλάκυνση ἐγκεφάλου µᾶς χτύπησε. πρός τί ὅλο αὐτό τό (ἄς µήν τό χαρακτηρίσω, µέρες πού εἶναι) ὑλικό;