cf84cf83ceacceb2ceb5cf82-cebaceb1cebbceaeἌλλη µία τροµακτική παραποίηση τῆς ἀλήθειας συντελέστηκε ἀπό τά κατεστηµένα διεθνῆ ΜΜΕ, µέ ἀφορµή τήν οἰκονοµική σύνοδο τῶν 34 Ἀµερικανικῶν Κρατῶν στήν Ἀργεντινή. Ἡ σύνοδος, πού ἐξελίχτηκε σέ Βατερλώ τῆς ἀµερικάνικης ἡγεµονίας, στάθηκε ἀφορµή γιά νά γίνουν οἱ ἐντυπωσιακότερες δηλώσεις καί διαδηλώσεις κατά τῆς κεφαλαιοκρατικῆς παγκοσµιοποίησης, τῆς εἰσβολῆς στό Ἰράκ καί τῶν «ἐλεύθερων ἀγορῶν» ἀλλά… λίγοι τό πῆραν χαµπάρι! Γιά ἄλλη µιά φορά λοιπόν τά ΜΜΕ ἔπαιξαν τόν πρόστυχο ρόλο τους στήν κατασκευή τῆς µαγικῆς ἐκείνης εἰκόνας πού βολεύει τά ἀφεντικά: Εἴτε προσπέρασαν τήν µαζικότητα (60.000 ἄνθρωποι ὑπό καταρρακτώδη βροχή!) τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων στήν παρουσία τοῦ Μπούς µέ φράσεις ὅπως «ἀριστεροί» καί «ριζοσπαστικοί» εἴτε καθάρισαν µέ τό εἰδησεογραφικό τους καθῆκον µέ δυό τρεῖς µεµονωµένες εἰκόνες καί φράσεις.

Κι ὅµως, οἰ ἀντιδράσεις, πού ἀντιµετώπισαν τή βία 8.000 ἀστυνοµικῶν, κατέδειξαν πολύ περισσότερα πράγµατα. Οἱ διαδηλωτές δέν εἶχαν στόχο µόνο τήν οἰκονοµική πολιτική τῶν ΗΠΑ µά καί τήν στρατιωτική τους παρουσία, τόσο στό Ἰράκ ὅσο καί στήν Λατινική Ἀµερική. Κύριο σύνθηµα: «Φασίστα Μπούς, ἐσύ εἶσαι ὁ τροµοκράτης»! Ἐπικεφαλῆς τῆς πορείας ἦταν ὁ Ἀργεντίνος νοµπελίστας συγγραφέας Ἀντόλφο Πέρες Ἐσκιβέλ καί ὁ Βολιβιανός ὑποψήφιος Πρόεδρος Ἔβο Μοράλες. Δίπλα τους οἰ Μητέρες τῆς Πλάτσα ντέ Μάγιο πού ἀκόµη ἀναζητοῦν τά παιδιά τους πού «ἐξαφάνισε» ἡ ἀµερικανόπνευστη ἀργεντίνικη Χούντα.

Καί 70.000 κόσµος γέµισε τό στάδιο Μουντιαλίστα µετά τήν πορεία, ὅπου ἐµφανίστηκε ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Οὖγκο Τσάβες. Ὁ ἡγέτης τῆς Βενεζουέλας, πού αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «ἐθνικιστής» (χωρίς κανείς στήν Ἑλλάδα νά τολµήσει νά τό σηµειώσει, καθώς ὅσοι τάσσονται µέ τό κοινωνικό του ὅραµα ἔχουν ποινικοποιήσει τόν ὅρο), δέν περιορίστηκε νά καταγγείλει τίς ἀµερικάνικες προσπάθειες σέ βάρος τῆς χώρας καί τῆς κυβέρνησής του ἀλλά µίλησε ἀνοιχτά καί κατά τῆς φιλελεύθερης λαίλαπας πού σάρωσε τίς οἰκονοµίες τῆς περιοχῆς καί συνεχίζει νά προτείνεται ὡς τό µέλλον της: «Ἤρθαµε ἐδῶ γιά νά θάψουµε τήν FTAA, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ παλιό σχέδιο τοῦ ἰµπεριαλιστῆ ἀετοῦ πού ἀπό τήν ἀρχή σκόπευε νά βυθίσει τά νύχια του στή Λατινική Ἀµερική. Ἔφερα ἀκόµη καί φτυάρι µαζί µου!»

Στό πλάι τοῦ Τσάβες, ὁ Ντιέγκο Μαραντόνα καί ἡ Σίντυ Σήχαν πού ἡγεῖται στίς ΗΠΑ τοῦ ἀντιπολεµικοῦ κινήµατος ὡς µητέρα σκοτωµένου πεζοναύτη στό Ἰράκ. Ὁ Μαραντόνα, πιστός στήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε στόν Κάστρο, ἡγήθηκε τῶν διαδηλώσεων φορώντας µπλουζάκι µέ τή φάτσα τοῦ Μπούς καί τήν ἐπιγραφή «Ἐγκληµατίας Πολέµου», χαρακτήρισε τόν τελευταῖο «ἀνθρώπινο σκουπίδι», κι ἀπευθυνόµενος στούς συµπατριῶτες του φώναξε «Ἡ Ἀργεντινή ἔχει ἀξιοπρέπεια, πετάξτε ἔξω τόν Μπούς!» Πρίν τήν ἄφιξη τοῦ Μπούς δύο στρατιωτικά µεταγωγικά ἀεροπλάνα µετέφεραν ὅπλα καί ἐξοπλισµό στό Μάρ ντέλ Πλάτα. Ὑπῆρχαν στρατιωτικά ἑλικόπτερα, µονάδες πεζοναυτῶν, πράκτορες µέ πολιτικά καί ἀστυνοµικά σκυλιά, µία εἰκόνα πού ἐξαγρίωσε ἀκόµη περισσότερο τούς Ἀργεντίνους. Διαδηλώσεις καί ἀπεργίες (σάν τῶν ἐκπαιδευτικῶν) γίναν σέ ὅλη τή χώρα µά καί ἐκτός αὐτῆς: Στήν Οὐρουγουάη, στή Βραζιλία, στή Βενεζουέλα καί σέ πρωτεύουσες κι ἄλλων νοτιοαµερικάνικων χωρῶν. Χαρακτηριστικό ὅτι δέν κατάφεραν νά βγάλουν µιά δήλωση θετική γιά τήν Ἀµερικανική Ζώνη Ἐλευθέρου Ἐµπορίου (FTAA), παρά τήν πίεση τῶν ΗΠΑ, καθώς ἦταν σθεναρή ἡ ἀντίσταση τῶν χωρῶν τοῦ συµφώνου Mercosur (Βραζιλία, Ἀργεντινή, Οὐρουγουάη καί Παραγουάη, στό ὁποῖο προσχώρησε µέχρι καί ἡ φιλοαµερικάνικη µεξικανική κυβέρνηση τοῦ Βιθέντε Φόξ). Δύσκολη ἡ κατάσταση στήν πίσω αὐλή τῶν γιάνκηδων…