Ὅταν τά κατήγγειλαν οἱ Σέρβοι θεωρήθηκαν συκοφαντικά ἤ ὑπερβολές. Τώρα πού τά πιστοποιοῦν καί οἱ ἐφηµερίδες τῶν Βόσνιων µουσουλµάνων ἁπλῶς ἀποσιωπῶνται. Ἀναφερόµαστε στίς πληροφορίες γιά στρατόπεδα ἐκπαίδευσης ἰσλαµιστῶν τροµοκρατῶν στό βοσνιακό ἔδαφος, ὑπό τήν σκέπη τῶν διεθνῶν δυνάµεων πού τό διαφεντεύουν. Ἡ ἑβδοµαδιαία ἐφηµερίδα Slobodna Bosna τοῦ Σενάντ Ἄβντιτς δέν περιορίστηκε στίς ἀναφορές σχετικά µέ τήν ὕπαρξη τῶν στρατοπέδων ἀλλά καί ἐπέκρινε τόν διοικητή τῆς EUFOR Ντέιβιντ Λήκυ, γιά πρόσφατες δηλώσεις του πώς «ἀγνοεῖ τήν ὕπαρξη τέτοιων στρατοπέδων». Ἡ ἐφηµερίδα θυµίζει τίς παλαιότερες διαβεβαιώσεις τοῦ τότε ἀπεσταλµένου τοῦ ΟΗΕ στή Βοσνία, Ζάκ Κλάιν, πρός τό Συµβούλιο Ἀσφαλείας ὅτι ὄντως δροῦν ἰσλαµιστές στή χώρα ἀλλά «εἶναι καλό νά βρίσκονται συγκεντρωµένοι σέ ἕνα µέρος καί ὁ ὑπόλοιπος κόσµος νά εἶναι ἀσφαλής»! Καί θέτει τό ἐρώτηµα ἄν καί ὁ νῦν διοικητής τῆς EUFOR εἶναι σάν τούς περισσότερους δυτικούς πολιτικούς τῆς ἴδιας ἄποψης, τοῦ «ἐλέγχου», δηλαδή, µέ τόν τρόπο αὐτό, τῶν τροµοκρατῶν.

Ἡ ἴδια ἐφηµερίδα γράφει ὅτι τά στρατόπεδα ἄλλοτε βρίσκονταν στήν Ἐρζεγοβίνη, κοντά στίς λίµνες Τζαµπλάνικα καί Μπόρατσκο κι ἀργότερα µεταφέρθηκαν ἀλλοῦ. Φέτος, στίς ἀρχές τοῦ Αὐγούστου ἡ Ἑνεργός Ἰσλαµική Νεολαία ὀργάνωσε µεγάλη κατασκήνωση µεταξύ Μπίχατς καί Μποσάνσκα Κρούπα, στή θέση Γκρίµουσα, σέ ἰδιοκτησία κάποιου Φουάντ Βούκοβιτς, ὁ πατέρας τοῦ ὁποίου ἦταν ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ κυβερνῶντος Μουσουλµανικοῦ Κόµµατος γιά τήν Δηµοκρατική Δράση. «Εἶναι δυνατόν οἱ στρατιῶτες τῆς διεθνοῦς δύναµης νά µήν πρόσεξαν τίς µεγάλες στρατιωτικές σκηνές, τήν παρουσία τόσων ἀνθρώπων καί τίς πινακίδες αὐτοκινήτων ἀπό τόσες ξένες χῶρες;», ἀναρωτιέται ρητορικά ἡ Slobodna Bosna. Καί προσθέτει ὅτι πέρα ἀπό τήν συγκεκριµένη ὀργάνωση εἶναι καί τό Οὐαχαµπιτικό Ἰσλαµικό Κίνηµα (µέ τίς γνωστές σαουδαραβικές διασυνδέσεις) πού ἐνισχύεται στή χώρα, κάτι πού ἀνέφερε προσφάτως καί ἡ ἰταλική Corriere della Sera µνηµονεύοντας θύλακα στό χωριό Gornja Maoca τῆς ἀνατολικῆς Βοσνίας ὁ ὁποῖος σχεδίαζε χτύπηµα κατά τῆς Ἰταλίας.

Ἐµεῖς πάντως αὐτά ὅλα τά ἀπορρίπτουµε ὡς βδελυρές συνωµοσιολογίες. Κάτι ἄλλο θά γίνεται, δέν µπορεῖ αὐτοί οἱ τόσο καθωσπρέπει κύριοι τῆς EUFOR καί τ’ ἀφεντικά τους νά ἐκτρέφουν τροµοκράτες! Σιγά µήν τούς χρησιµοποιοῦν κιόλας! Εἶναι ποτέ δυνατόν;