cebdceaccebccf80cebbcebfcf85cf82-cebaceba-ceb4ceaecebcceb1cf81cf87cebfcf821Στίς 13 Μαΐου, στό δημαρχεῖο τῆς Κομοτηνῆς, ἐγκαινιάστηκε μία σχέση πού δέν ἔχει προηγούμενο στήν τοπική ἱστορία. Ἕνας θρακικός Δῆμος συνδέεται μέ τό θερμότερο σημεῖο τοῦ πλανήτη καί τοποθετεῖται οὐσιωδῶς ἔναντι «τοῦ μεγαλύτερου ἠθικοῦ ζητήματος τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας» (σύμφωνα μέ τόν χαρακτηρισμό τοῦ Νέλσον Μαντέλα γιά τόν Παλαιστινιακό δρᾶμα).  
Ἡ σπουδαιότητα τῆς συμφωνίας μεταξύ Κομοτηνῆς καί Νάμπλους δέν ἔγκειται στό (τυποποιημένο) κείμενο τοῦ πρωτοκόλλου συνεργασίας πού συνυπογράφτηκε ἀπό τούς δύο δημάρχους. Ἐντοπίζεται στήν ἑκατέρωθεν βούληση γιά οὐσιαστική σχέση, ἔτσι ὅπως ἐκφράστηκε στόν εἰλικρινή διάλογο μεταξύ τοῦ Τάσου Βαβατσικλῆ καί τῆς Παλαιστινιακῆς ἀντιπροσωπείας.
Ἡ τελετή τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἦταν συγκινητική. Τόσο στόν θερμό λόγο τοῦ δημάρχου Κομοτηνῆς, ὅσο καί στήν ἰδίου κλίματος ἀντιφώνηση τοῦ δημαρχεύοντος (ἔχει παραιτηθεῖ ὁ πρώην δήμαρχος) κ. Σαΐντ Ἰσμαήλ Ἀλ Χαμμούζ, τονίστηκε ἡ βαθειά ἀδελφική σχέση τῶν δύο λαῶν καί ὁ ἑκατέρωθεν θαυμασμός καί ἡ ἀλληλοεκτίμηση.
 «Σᾶς ὑποδεχόμαστε ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἐπίσκεψή σας προκαλεῖ συγκίνηση στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς μας καί ἡ ὑποδοχή σας ἀποτελεῖ ἔνδειξη παλλαϊκῆς συμπαράστασης ἀπό τούς Ἕλληνες πολίτες τῆς Θράκης στούς μακρόχρονους ἀγῶνες τῶν Παλαιστινίων, ἑνός ἀδελφοῦ λαοῦ καί στίς ἑκατόμβες τῶν θυσιῶν του γιά τή θεμελίωση καί ἀνασύσταση τῆς δικῆς τους πατρίδας. Σᾶς ἀντικρύζουμε ὡς σθεναρούς μαχητές τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τοῦ πολιτισμοῦ. Καί στά πλαίσια τῆς πρώτης μας αὐτῆς συνάντησης, ὑπογράφοντας τό σχετικό πρωτόκολλο καί κλείνοντάς σας μέσα στίς καρδιές μας, βάζουμε τή βάση μιᾶς μελλοντικῆς ἀδελφοποίησης τῶν δύο περιοχῶν μας» (Τάσος Βαβατσικλῆς).
  «Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ σχέση πού σήμερα ξεκινᾶμε θά ἀποτελέσει σταθμό στή σχέση τοῦ Παλαιστινιακοῦ μέ τόν Ἑλληνικό λαό. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νά εἶναι περήφανοι γιά τόν ἑλληνισμό τους, γιατί πραγματικά κατέχουν θησαυρό πολιτισμοῦ κι ἀνθρωπισμοῦ, μέ ρίζες στά βάθη τῆς Ἱστορίας, ρίζες ἀπό τίς ὁποῖες βλαστάνουν σήμερα καί τά πολύ σημαντικά καί καθόλου τυχαῖα λόγια τοῦ δημάρχου. Εἶναι ἐπίσης μεγάλη ἡ συγκίνησή μας πού ἐπιλέξατε γιά τήν ἐπίσκεψή μας, χωρίς ἐμεῖς νά τό γνωρίζουμε, τίς μέρες πού γιορτάζει ἡ πόλη σας τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τίς δυνάμεις Κατοχῆς. Δεσμευόμαστε ὅτι στήν πρώτη ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας θά εἶστε οἱ πρῶτοι μας προσκεκλημένοι» (Σαΐντ Ἀλ Χαμούζ).
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
  Σημαντικές ἦταν καί οἱ ἄλλες ἐπαφές πού ἔκανε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψής της στήν Κομοτηνή ἡ Παλαιστινιακή ἀντιπροσωπεία.
 -  Ἐπισκέφθηκε τόν μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Δαμασκηνό, μέ τόν ὁποῖον εἶχε φιλικότατη συζήτηση. Ὁ μέν Σεβασμιότατος ἀναφέρθηκε στό ἀνοιχτό πολιτικό ζήτημα τῆς Παλαιστίνης ἀλλά καί στούς οἰκογενειακούς του δεσμούς μέ τόν ἀραβικό κόσμο, οἱ δέ προσκεκλημένοι μας μίλησαν γιά τά δύο ὀρθόδοξα μοναστήρια πού ὑπάρχουν στήν (κατά 97%) μουσουλμανική τους πόλη καί τά ὁποῖα, συντηρούμενα καί μέ φροντίδα τοῦ Δήμου, στελεχώνονται ἀπό Ἕλληνες μοναχούς «ἀληθινά διαμάντια» (ἡ ἀκριβής φράση τοῦ κ. Μάτζεντ Ἀμπντάλα).
-   Ἐπισκέφθηκε τόν μουφτή Κομοτηνῆς Μέτσο Τζεμαλί. Ἡ συνάντηση – πέρα ἀπό τό κοινό θρησκευτικό στοιχεῖο – εἶχε καί μία ἀκόμη οἰκεία νότα, καθώς ὁ σοφολογιότατος εἶναι ἀραβομαθής. Τόσο ὁ κ. Τζεμαλί ὅσο καί τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας μίλησαν γιά τήν ἁπτή ἐμπειρία ἁρμονικῆς συμβίωσης χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού προσφέρουν οἱ κοινωνίες τους. Ἡ ἐπίσκεψη ἔκλεισε μέ σύντομη προσευχή ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί μέ ξενάγηση στό ἀνακατασκευαζόμενο Γενί Τζαμί.
-   Συναντήθηκε μέ τόν πρύτανη τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, καθώς ὁ κ. Σχινᾶς μετέβαλε τό ὑποχρεωτικό πρόγραμμά του προκειμένου νά δεῖ τούς ἐπισκέπτες τῆς πόλης. Πέρα ἀπό τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων σέ θερμότατο κλῖμα, ἔγινε ἀναφορά καί σέ τυχόν δυνατότητα μελλοντικῆς συνεργασίας. 
-  Ξεναγήθηκε στήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία, γιά τήν ὁποία στή Νάμπλους εἶναι ὑπεύθυνος ὁ Δῆμος καί λόγῳ τῶν γνωστῶν συνθηκῶν ἡ ἀποτελεσματικότητά της εἶναι πολύ κρίσιμο μέγεθος γιά τή ζωή τῶν κατοίκων.
-  Τέλος, στό περιθώριο τῆς δεξίωσης πού ἔδωσε ὁ δήμαρχος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, ἡ ἀντιπροσωπεία συναντήθηκε μέ τόν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Ὁ ὑφυπουργός ἀναφέρθηκε στήν πάγια ἑλλη-νική θέση γιά τή δημιουργία ἀνεξάρτητου Παλαιστινιακοῦ κράτους, στίς συνεχεῖς σχετι-κές ἀναφορές τοῦ πρωθυπουργοῦ Κ. Καρα-μανλῆ καί στήν προσωπική του πρόθεση νά συμβάλει κατά τό δυνατόν στήν ὑλοποίηση προγραμμάτων βοήθειας τῆς Παλαιστινιακῆς κοινωνίας.
    Γιά μᾶς, πέρα ἀπό τόν βαθμό στόν ὁποῖον θά εὐοδωθοῦν κάποια σχέδια, εἶναι μεγάλη τιμή καί δικαίωση ὁ πρωταγωνιστικός ρόλος πού παίξαμε τόσο στόν σχεδιασμό* ὅσο καί στήν ὑλοποίηση τῆς μέχρι τοῦδε πορείας. Θεωροῦμε πώς – ὡς ἔντυπο – πετύχαμε ἕνα πολύ καίριο στόχο, τό πέρασμα ἀπό τόν (γραπτό) λόγο στήν πολιτική πράξη, χωρίς τόν παραμικρό συμβιβασμό, δίχως τήν ἐλάχιστη ἔκπτωση. Κι ἐπειδή βεβαίως κάτι τέτοιο δέν θά μποροῦσε νά συμβεῖ ὑπό… κανονικές συνθῆκες, θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε καί νά συγχαροῦμε τόν δήμαρχο Τάσο Βαβατσικλῆ γιά ὅλα τά ἀνωτέρω. Γιά μιάν ἀκόμη φορά νιώσαμε τυχεροί πού εἶναι ὁ δήμαρχος τῆς πόλης μας.
Κ.Κ.

*  Δέν πρέπει νά ξεχάσουμε τήν ἀποφασιστική συμβολή τοῦ ἐπιτετραμμένου τῆς Παλαιστινιακῆς Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Ἰσμάτ Σάμπρι. Τοῦ εὐχόμαστε Καλή Πατρίδα!