Γιά πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα στό προηγούµενο φῦλλο µας λάβαµε ἀπό τόν κ. Ι. Μ. Φριζῆ τήν κάτωθι ἠλεκτρονική ἐπιστολή:

Κύριε Καραΐσκο,

Σταµατήστε τον αντισηµιτισµό σας, γράφοντας στον Αντιφωνητή στις 02/02/05 ότι «η Ευρώπη γονάτισε µπροστά στο θεµέλιο λίθο των θαλάµων αερίων και ότι στη χώρα µας δεχτήκαµε τέτοια προπαγάνδα, ως και για ευθύνη του Χριστιανισµού για το Άουσβιτς, έγραψε κάποιος Ι. Φριζής».

Ναι κύριε Καραΐσκο, το Ολοκαύτωµα είναι αποτέλεσµα αιώνων χριστιανικού αντισηµιτισµού. Ποίος έκανε τα Πογκρόµ; Ποίοι ήταν οι ηγέτες της Ιερής Εξέτασης; Είτε το αποδέχεστε είτε όχι «συνειδητός ή υποσυνείδητος, ο αντισηµιτισµός βρίσκεται βαθιά ριζωµένος στην Χριστιανοσύνη» (Gules Isaac). Ευτυχώς υπάρχουν ιεράρχες της Χριστιανοσύνης που θέλουν να αλλάξει αυτός ο αντισηµιτικός άνεµος. Σε αυτούς στηρί-ζουµε πολλές ελπίδες. Καλό θα κάνετε να ακολουθήσετε τους ιεράρχες αυτούς και όχι να ταυτίζετε το Ισραήλ µε τον αντισηµιτισµό. Ένα Ισραήλ που δεν το αφήνουν να ειρηνεύσει. Ας ελπίζουµε ότι µε την νέα ηγεσία τους οι Παλαιστίνιοι θα δεχτούν να σταµατήσουν τις δολοφονίες κατά των κατοίκων του Ισραήλ και θα έρθει επιτέλους η πολυπόθητη ειρήνη στην πολυβασανισµένη περιοχή. Γίνετε υπερασπιστής του καλού και του δικαίου και µην αφήνετε να παρασυρθείτε από τους ελάχιστους που αµφισβητούν το Ολοκαύτωµα. Ο αντισηµιτισµός είναι καθαρά αντιχριστιανική πράξη.

Ἀπαντοῦµε:

Ὑπάρχει ἕνα σηµεῖο τῆς ἀνωτέρω ἐπιστολῆς ὅπου συµφωνοῦµε: Ἡ καταδίκη τοῦ ἀντισηµιτισµοῦ. Πράγµατι, κ. Φριζῆ, ποτέ δέν καταλάβαµε τήν βλακώδη προκατάληψη κατά τῶν ἀνθρώπων µέ σηµιτική καταγωγή (Ἀράβων, Ἑβραίων, κτλ). Ἐµεῖς ἀφενός ἔχουµε ἄριστες σχέσεις µέ πλῆθος τέτοιων ἀνθρώπων κι ἀφετέρου προβάλουµε σταθερά ἀπό τόν «Ἀντιφωνητή» καί ἑβραϊκές φωνές πού ταιριάζουν στίς ἰδέες µας (ὀργάνωση Γκούς Σαλόµ, Ἴλαν Πάπε, Σίµτσα Ἐπστάιν, Νόαµ Τσόµσκι…). Μάλιστα προσφάτως διοργανώσαµε ἐκδηλώσεις στήν Ἀθήνα καί στή Θεσσαλονίκη µέ κεντρικό ὁµιλητή τόν Ἴσραελ Σαµίρ γιά τό Μεσανατολικό ζήτηµα.

Κάτι πού µᾶς προκαλεῖ ἀλλεργία εἶναι ἐκεῖνα τά συστήµατα ἰσχύος πού κατακυριαρχοῦν σέ πολιτικό, ἰδεολογικό καί οἰκονοµικό ἐπίπεδο τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς, εἴτε αὐτά εἶναι ἀµερικανικά, εἴτε εἶναι ἑβραϊκά εἴτε ἰσλαµικά εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Ἐπίσης ἀπεχθανόµαστε τό ψεῦδος καί τόν δογµατισµό, τήν ὑποκρισία καί τά συµπλέγµατα ἀνωτερότητας, ὅπου κι ἄν τά ἐντοπίζουµε, σέ ἑβραίους ἤ σέ …γκόιµ.

Θά µπορούσαµε ἴσως νά συζητήσουµε κάποια θέµατα πού θίγετε στό σύντοµο κι ὀργίλο γράµµα σας. Ὅµως εἶναι προφανές ὅτι κοινό ἔδαφος γιά κάτι τέτοιο δέν ὑπάρχει. Δέν εἶναι µόνο οἱ προσβλητικές γιά µᾶς ἀπόψεις σας γιά ἑλληνικό καί χριστιανικό «ρατσισµό» (πού τίς ἐκθέσατε καί ἄλλοτε στήν τηλεόραση), ἀπόψεις πού φυσικά καί µποροῦµε νά κουβεντιάσουµε. Εἶναι κυρίως ἡ θέση σας πού διαφαίνεται ἀπό τή φράση σας γιά τό Παλαιστινιακό (νά σταµατήσουν οἱ Παλαιστίνιοι τίς δολοφονίες!). Μέ τό αἷµα τῶν παιδιῶν τῆς Παλαιστίνης νά ρέει καθηµερινά, δέν ἔχουµε τήν διάθεση νά µιλήσουµε µέ ἀπολογητές τῶν σφαγέων. Δέν λέµε ὅτι δέν πρέπει, -προσοχή!- λέµε ὅτι δέν βρίσκουµε κοινό ἔδαφος συνεννόησης. Μπορεῖτε νά ἐµµείνετε φυσικά στίς θέσεις σας, δηµοκρατία ἔχουµε, ἀλλά στά πλαίσια αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς δηµοκρατίας ἔχουµε τό δικαίωµα νά ἀµφισβητοῦµε ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Κ.Κ.