Α ν τ ι φ ω ν η τ ή ς

Δεκαπενθήμερο Πανθρακικό έντυπο γνώμης

Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρή 15, 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 6974 810573

Ηλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr

Κωδικός 1380

Έκδοση του σωματείου ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Συντάσσεται από επιτροπή